Αρχική Ειδήσεις Επικαιρότητα ΕΣΕΕ: Οι ασφαλιστικές εισφορές για τα μέλη δ.σ. σε Α.Ε.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης.
https://lepantortv.gr/inner.php/ajax

ΕΣΕΕ: Οι ασφαλιστικές εισφορές για τα μέλη δ.σ. σε Α.Ε.

από Αλέξανδρος Κογκόλης
ΕΣΕΕ: Οι ασφαλιστικές εισφορές για τα μέλη δ.σ. σε Α.Ε.

Τι επισημαίνεται στο ενημερωτικό σημείωμα

Ως μη μισθωτοί ασφαλισμένοι (ελεύθεροι επαγγελματίες - αυτοαπασχολούμενοι), οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, νοούνται και τα μέλη δ.σ. ΑΕ σε όλη την επικράτεια, με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 3%.

Αυτό επισημαίνεται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, με διευκρινίσεις σχετικά με τον ΕΦΚΑ για μέλη δ.σ. ΑΕ, που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στο σχετικό σημείωμα:

- Επί των εταιρειών βάση υπολογισμού εισφορών αποτελεί το ετήσιο εισόδημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην εταιρεία. Στις περιπτώσεις ζημιογόνων χρήσεων και μηδενικών κερδών, ως βάση υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται η κατώτατη μηνιαία βάση.

- Επί μη εκκαθαρισμένων και μη υποβληθεισών δηλώσεων, ως βάση υπολογισμού εισφορών θα λαμβάνεται το ΚΦΑ (Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα) από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο έτος, ενώ η μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών καθορίζεται ως μηνιαίο εισόδημα που προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου ΚΦΑ δια του δώδεκα. Διευκρινίζεται, δε, ότι για το 2017 θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του 2015 και μόνον όταν καταστεί ευχερής η χρήση των εισοδημάτων του 2016, θα ακολουθήσει εκκαθαριστική διαδικασία και οριστικοποίηση των ετησίων ασφαλιστικών εισφορών, στο τέλος του έτους ή πιθανότατα στις αρχές του 2018.

- Πρόσωπα που για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 (01/01/2017) και εφεξής αποκτούν ιδιότητα ή προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων καταβάλλουν, από το μήνα έναρξης εργασιών έως τον τελευταίο μήνα του ιδίου έτους, εισφορές επί της κατώτατης βάσης.

Από τις παραπάνω διευκρινίσεις συνάγεται το συμπέρασμα ότι το εισόδημα μέλους δ.σ. ΑΕ με συμμετοχή τουλάχιστον 3% ή τα μερίσματα που μπορεί να πάρει από την διανομή κερδών, υπάγονται σε ασφαλιστικές εισφορές. Αν δεν υπάρχουν τέτοια εισοδήματα, θα πρέπει να καταβληθεί η ελάχιστη εισφορά.

Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών

Ως κατώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08 Euro (Ετήσιο 586,08*12 = 7.032,96 Euro). Η εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ανέρχεται στο 20% και στο 6,95% για υγειονομική περίθαλψη, ενώ ταυτόχρονα θα αποδίδεται και εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, η οποία στην περίπτωση των ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ είναι 10 ευρώ/μήνα. Συνεπώς η κατώτατη εισφορά για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες υπολογίζεται στα 167,95 ευρώ (117,22 ευρώ για σύνταξη, 40,73 ευρώ για υγεία και 10 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ).

Ως ανώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άνω των 25 ετών όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό ανέρχεται σε 5.860,8 ευρώ. Ως εκ τούτου η ανώτατη εισφορά εκτιμάται στα 1.589,49 ευρώ (1.172,16 ευρώ για σύνταξη, 407,33 ευρώ για υγεία και 10 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ).

Ασφαλιστικές εισφορές επί αμοιβών μελών δ.σ. Α.Ε.

- Στο 34,10% (21,38% ο εργοδότης και 12,72% το μέλος για εισφορές κλάδων: σύνταξης, επικούρησης, ασθένειας σε είδος και σε χρήμα θα ανέρχονται, αντίθετα, οι εισφορές για αμοιβές μελών δ.σ., που είτε αποτελούν έξοδο για την εταιρεία είτε προέρχονται από τα κέρδη, καθώς αντιμετωπίζονται ασφαλιστικά ως εισόδημα από «μισθωτή απασχόληση». Για τα μέλη διοικητικού συμβουλίου Α.Ε., τα οποία λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση οποιασδήποτε μορφής για την ιδιότητά τους αυτή, οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές τόσο από την εταιρεία (εργοδότη) όσο και από τα ίδια τα μέλη του δ.σ., όπως δηλαδή ισχύει στην περίπτωση των απλών μισθωτών.

Εφόσον η ανωτέρω αμοιβή καταβάλλεται άπαξ κατ' έτος, αυτή διαιρείται διά 12 και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται επί των μηνιαίων ποσών που προκύπτουν. Αν τα μέλη δ.σ. δε λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση, τότε δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δεν ισχύει το κατώτατο πλαφόν των 586,08 ευρώ.

- Αντίθετα, στην περίπτωση που τα μέλη διοικητικού συμβουλίου Α.Ε. είναι και μέτοχοι της Α.Ε. με ποσοστό τουλάχιστον 3%, οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Συνεπώς, βαρύνονται με το σύνολο των οφειλόμενων εισφορών και μάλιστα ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση. Στην τελευταία περίπτωση οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που υπολογίζονται πάνω στο κατώτατο πλαφόν των 586,08 ευρώ, το οποίο ισχύει για όλους τους αυτοαπασχολούμενους /ελεύθερους επαγγελματίες.

 

Έχει διαβαστεί 1474 φορές