Αρχική Ειδήσεις Επικαιρότητα Ξεκινάει σήμερα 11.03.24 η υποβολή αιτήσεων  Εξοικονομώ Επιχειρώ για Ξενοδοχεία και Καταλύματα!
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης.
https://lepantortv.gr/inner.php/ajax

Ξεκινάει σήμερα 11.03.24 η υποβολή αιτήσεων  Εξοικονομώ Επιχειρώ για Ξενοδοχεία και Καταλύματα!

από ΜΑΝΤΩ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ
Ξεκινάει σήμερα 11.03.24 η υποβολή αιτήσεων  Εξοικονομώ Επιχειρώ για Ξενοδοχεία και Καταλύματα!

Το ποσοστό επιδότησης φτάνει το 65%  

Υποβολή αιτήσεων από 11.03.24 έως 31.03.24

Δαπάνες που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα σε μεγάλες έως και πολύ μικρές επιχειρήσεις:

   • -εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/παρουσίας χρηστών,
   • -ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, από νέας τεχνολογίας LED,
   • -ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους, όπως θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,
   • -εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας,
   • -εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών,
   • -εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων,
   • -εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης,
   • -εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα,
   • -εγκατάστασης συστήματος αντιστάθμισης,
   • -εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο,
   • -αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά στην παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία)

     

    Στο πλαίσιο του προγράμματος, χρηματοδοτούνται και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ποσοστό έως 7% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ. Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:
  •  
   • -υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή για κατάρτιση έκθεσης ενεργειακού ελέγχου (αρχική και τελική),
   • -υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (αρχικών και τελικών),
   • -ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001,
   • -υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης,
   • -εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου, σχετικές με τους σκοπούς της δράσης

     

    Σημειώνεται πως ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, καινούργιος, αμεταχείριστος και να περιέρχεται στην κυριότητα της επιχείρησης. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος, όπως επίσης οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, ήδη, από την επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμες.

    Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται αυτή της δημοσίευσης της αναλυτικής προκήρυξης του προγράμματος και ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας η 30.7.2025.

    Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

Αν έχετε επιχείρηση στους κλάδους Τουρισμού, Υπηρεσιών και Εμπορίου δικαιούστε επιδότηση! Για τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει 11.03.24.

Εκσυγχρονίστε τις εγκαταστάσεις σας και κάντε την επιχείρησή σας πιο ανταγωνιστική.

Έχει διαβαστεί 622 φορές