Αρχική Ειδήσεις Τοπικά «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης.
https://lepantortv.gr/inner.php/ajax

«Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

από ΜΑΝΤΩ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ
 «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Τετάρτη 24-04-2024 και ώρα 18:00

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 24-04-2024 και ώρα 18:00 να προσέλθετε για την
πραγματοποίηση Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας,
στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος
περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 του
Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α/163/06-10-
2023), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση α) Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης με τίτλο
«Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Αιτωλοακαρνανίας» β) Παροχή
εξουσιοδότησης στο Δήμο Αγρινίου για την υποβολή της ανωτέρω Στρατηγικής
σύμφωνα με την υπ. αριθμ.3533/26-08-2023 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του προγράμματος «Δυτική Ελλάδα». (εισηγητής κ. Σιμάκης)
2. Έγκριση επικαιροποιημένου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Δήμου Ναυπακτίας και του Πανεπιστημίου Πατρών / ΕΛΚΕ για την υλοποίηση
του υποέργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ «ΚΤΗΜΑ ΚΟΖΩΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΑΦΡΟ ΤΩΝ
ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης).
3. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και
του και του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Δημητρίου και Βασιλικής
Παπαχαραλάμπους» για την υλοποίηση του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑΣ». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης).
4. Έγκριση 4ου πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση τμήματος του έργου
«Βελτίωση, εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου
Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης).
5. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης).
6. Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου
«Βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου». (εισηγητής κ.
Παπαϊωαννίδης).
7. Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου
«Επισκευή – Συντήρηση πεζοδρομίων ΔΚ Ναυπάκτου» (εισηγητής κ.
Παπαϊωαννίδης).
8. Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου
«Σηματοδότηση και Βελτίωση Υφιστάμενων Αναρριχητικών Μοναπατιών».
(εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης).
9. Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου
«Εκσυγχρονισμός, Κατασκευή και Επισκευή αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε.
Αποδοτίας, Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης).
10. Αναγκαιότητα ονομασίας οδού δίπλα από το πρατήριο καυσίμων – κάθετη στην
Π.Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης).
11. Τροποποίηση σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. 307 A, Δυτικών Επεκτάσεων 1978, κατόπιν
αιτήσεως ιδιοκτησίας «ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝ ΙΚΕ». (εισηγητής κ.
Ραυτόπουλος).
12. Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης περί απόφασης θεώρησης Τμηματικής
Οριοθέτησης ποταμού Ευήνου στην περιοχή της νέας Γέφυρας Π.Ε.Ο. Χ.Θ. 27+500
(Π.Χ.Θ. 23+200) του Αυτοκινητοδρόμου Ιονίας Οδού. (εισηγητής κ. Ραυτόπουλος).
13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους
2024. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου).
14. Τροποποίηση κανονισμού οργάνωσης & λειτουργίας της παραδοσιακής
εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου).
15. Ανάκληση της αρ.101/2006 απόφασης Δήμου Πλατάνου (Δωρεάν παραχώρηση
κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου) (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου).
16. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, στην Ελληνοαμερικανική Ομάδα Έρευνας
Διάσωσης μίας αίθουσας είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων Κοινοτικού κτιρίου
της Κοινότητας Μαμουλάδας. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου).
17. Αίτημα Πολιτιστικού – Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ασπριωτών και Φίλων για
Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ισογείου από διώροφο Δημοτικό κτίριο της
Κοινότητας Ασπριά του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου).
18. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 85/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για
καταβολή της παροχής μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) έτους 2023, σε χρήμα
στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου μας (ΦΕΚ 197/Α’/12.10.2020).
(εισηγητής κ. Παπαβασιλείου).
19. Ηλεκτροδότηση του έργου : Ανάδειξη διαδρομής προς Κάστρο Ναυπάκτου.
(εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
20. Ορισμός μελών ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού σε γνωμοδοτική
επιτροπή για θέματα ανέλκυσης - απομάκρυνσης - εξουδετέρωσης ναυαγίων στη
θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας του Κ.Λ. Πατρών, για το έτος 2024. (εισηγητής κ.
Κοτρωνιάς).
21. Μηνιαία καταβολή Τροφείων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Δήμου Ναυπακτίας για την σχολική περίοδο 2024-2025. (εισηγήτρια κ.
Πατακοπούλου).
22. Εξειδίκευση των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και την μοριοποίησή τους για
την επιλογή των νηπίων - βρεφών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας για την σχολική περίοδο 2024-2025. (εισηγήτρια κ.
Πατακοπούλου).
23. Έκθεση Παροχής Γνώμης Επιτροπής Παρ.6 άρθ. 199 Ν.3463/06. (εισηγήτρια κ.
Πατακοπούλου).
24. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό της Μεγάλης Παρασκευής.
(εισηγητής κ. Τσουκαλάς).
25. Μεταφορά ημερομηνίας εορτασμού της 195ης Επετείου της Απελευθέρωσης της
Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς).
26. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό της 195ης Επετείου της
Απελευθέρωσης της Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς).
27. Έγκριση αιτήματος «Αθλητικού Ομίλου Φίδαρης» συνδιοργάνωσης
Πρωταθλήματος ορεινής ποδηλασίας στο αγώνισμα μαραθωνίου στις 24-25-26
Μαΐου 2024. - Έγκριση δαπάνης - ψήφιση πίστωσης. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
Έχει διαβαστεί 429 φορές