Αρχική Ειδήσεις Επικαιρότητα Έργο: “Sustainable development of nautical tourism & enhancement of small ports of the Ιonian sea” & Aκρωνύμιο “PORTOLANES”
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης.
https://lepantortv.gr/inner.php/ajax

Έργο: “Sustainable development of nautical tourism & enhancement of small ports of the Ιonian sea” & Aκρωνύμιο “PORTOLANES”

από ΣΟΦΙΑ ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
Έργο: “Sustainable development of nautical tourism & enhancement of small ports of the Ιonian sea” & Aκρωνύμιο “PORTOLANES”

Λίγα λόγια για το έργο

Το Υπουργείο Τουρισμού συμμετέχει ως δικαιούχος στο έργο με τίτλο ««Sustainable development of nautical tourism & enhancement of small ports of the Ιonian sea» και ακρωνύμιο «PORTOLANES» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

Λίγα λόγια για το έργο

Η παράκτια διασυνοριακή περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας χαρακτηρίζεται από μοναδικό θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον με σημαντικές δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης. Ωστόσο, αυτό το δυναμικό δεν αξιοποιείται πλήρως, ενώ οι τουριστικές δραστηριότητες επικεντρώνονται κυρίως στην εποχική προσέγγιση «ήλιος-θάλασσα».

Ωστόσο, υπάρχουν εναλλακτικές μορφές τουρισμού που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στην αξιοποίηση νέων αγορών και συνολικά, στην παροχή των βασικών προϋποθέσεων για την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη. Ο Ναυτικός Τουρισμός (ΝΤ) και η ενδυνάμωση των μικρών τουριστικών λιμένων αυτής της περιοχής μπορούν να αποτελέσουν μια δυναμικά διευρυμένη εναλλακτική μορφή τουρισμού σε ολόκληρη την Αδριατική και το Ιόνιο Πέλαγος.

Γενικά, ο NT είναι πιο δημοφιλής κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά εάν συνδυαστεί σωστά με άλλες ήπιες τουριστικές δραστηριότητες μπορεί να παραταθεί με υψηλά θετικό αντίκτυπο στις τοπικές οικονομίες. Παρά τις υψηλές δυνατότητές του, ο Ναυτικός Τουρισμός δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς στην περιοχή. Οι δραστηριότητές του συγκεντρώνονται κυρίως σε λίγα μεγαλύτερα λιμάνια, ενώ τα μικρότερα παραμένουν εντελώς ανεκμετάλλευτα.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη του Ναυτικού Τουρισμού ως ειδικής μορφής τουρισμού με σκοπό τη διασύνδεση των παράκτιων περιοχών με τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της ενδοχώρας, τη δημιουργία θεματικών μονοπατιών και μάρκας προορισμού, την αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών και τη διατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων ως προϋποθέσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται τα εξής παραδοτέα:

➢ Μελέτη για την υφιστάμενη κατάσταση και προτάσεις ανάπτυξης του ναυτικού τουρισμού στην περιοχή παρέμβασης.

➢ Μελέτη για ανάπτυξη προτάσεων με τίτλο «Θεματικές Διαδρομές PORTOLANES».

➢ Μελέτη με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκτίμηση Επιπτώσεων και Αειφορία» για την ελληνική περιοχή.

➢ Ανάπτυξη της εφαρμογής Interactive GIS, μιας διαδικτυακής φιλικής προς τον χρήστη εφαρμογής, η οποία θα περιλαμβάνει: διαδραστική βάση γεωγραφικών δεδομένων με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και τις ‘Θεματικές Διαδρομές PORTOLANES’.Η εφαρμογή θα είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης PORTOLANES και του Έξυπνου Οδηγού i-Tourist.

➢ Ανάπτυξη ταυτότητας του τουριστικού προϊόντος «PORTOLANES Area Brand», ένα εργαλείο στρατηγικής για το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, εκμεταλλευόμενη τα πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης, μέσω του ναυτικού τουρισμού. Η ανάπτυξης τουριστικής ταυτότητας θα περιλαμβάνει μελέτη της εν λόγο θεματικής μορφής τουρισμού και ένα σύνολο μεθόδων μάρκετινγκ και επικοινωνίας που θα βοηθήσουν στη διάκριση του PORTOLANES ως τουριστικό προϊόν.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους εξής φορείς:

• Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πούλιας Ιταλίας – Επικεφαλής Εταίρος (Ιταλία)

• Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδας (Ελλάδα)

• Εμπορικό Επιμελητήριο Πούλιας (Ιταλία)

• Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (Ελλάδα)

• Εύξεινη Πόλη/ Δίκτυο Τοπικών Αυτοδιοικήσεων για την Κοινωνική, Πολιτιστική, Τουριστική, Περιβαλλοντική και Αγροτική Ανάπτυξη (Ελλάδα).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 877.915,00 € και η διάρκεια υλοποίησης (κατόπιν 3 παρατάσεων) είναι 53 μήνες (1.7.2019 – 30.11.2023). Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου ανέρχεται σε 146.710,00 €.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου http://www.portolanes.eu

Έχει διαβαστεί 172 φορές