Αρχική Ειδήσεις Επικαιρότητα Η πορεία του Ομίλου ISOMAT TO 2021
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης.
https://lepantortv.gr/inner.php/ajax

Η πορεία του Ομίλου ISOMAT TO 2021

από ΣΟΦΙΑ ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
Η πορεία του Ομίλου ISOMAT TO 2021

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ISOMAT ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


 

Η ISOMAT είναι ένας ελληνικός πολυεθνικός Όμιλος παραγωγής δομικών χημικών, κονιαμάτων και χρωμάτων. Για περισσότερα από 40 χρόνια γράφει μια ιστορία ποιότητας, αξιοπιστίας, τεχνογνωσίας και αδιάκοπης επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Διαθέτει 3 μονάδες παραγωγής, μία στη μητρική εταιρία στην Ελλάδα και άλλες δύο στις θυγατρικές της εταιρίες στη Ρουμανία και στη Σερβία. Επιπλέον, έχει 5 εμπορικές θυγατρικές σε Γερμανία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Ρωσία και Τουρκία, ενώ πραγματοποιεί εξαγωγικές πωλήσεις σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως.

Η ISOMAT συνέχισε την ανοδική της πορεία και το 2021, παρόλο που ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρόνια του COVID-19 και των  lockdowns και μια δύσκολη χρονιά για την παγκόσμια οικονομία. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ISOMATανήλθε στα 87,6 εκ. € με ποσοστό αύξησης 17,4% σε σχέση με το 2020 και της μητρικής εταιρίας στην Ελλάδα ανήλθε στα 69 εκ. € παρουσιάζοντας αύξηση 21% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το 52,3% του κύκλου εργασιών του Όμίλου προήλθε από πωλήσεις στο εξωτερικό. Παρά το σημαντικό ποσοστό αύξησης του κύκλου εργασιών του Ομίλου, τα κέρδη προ Φόρων σημείωσαν ελαφρά πτώση σε σχέση με το 2020, λόγω των συνεχιζόμενων μεγάλων αυξήσεων σε α’ ύλες, υλικά συσκευασίας, κόστη μεταφοράς και ενέργειας, μέρος των οποίων η ISOMAT απορρόφησε, αποφεύγοντας την πλήρη μεταφορά αυτών στην αγορά.

Η συνεχής ανάπτυξη έρχεται τόσο από τη δημιουργία νέων προϊόντων όσο και από την έμφαση που δίνει ο Όμιλος στην εξωστρέφεια.

Για την εκπλήρωση των στόχων του ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά τις επενδύσεις του. Έτσι, μέσα στο 2021 πραγματοποίησε πολλές επενδύσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στις δύο παραγωγικές του εταιρίες σε Ρουμανία και Σερβία αλλά και στην εμπορική του εταιρία στη Βουλγαρία,  συνολικού ύψους 6.180.000€.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, το 2021 ολοκληρώθηκαν επενδύσεις της τάξεως των 2.000.000 €, ολοκληρώνοντας έτσι το επενδυτικό πλάνο της τελευταίας 4ετίας συνολικού προυπολογισμού 8.098.111 €, το οποίο αφορούσε επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, μονάδων παραγωγής και αποθήκευσης, νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, εκσυγχρονισμό συστημάτων κτλ. Για το 2022 και την επόμενη 3ετία συνολικά, εγκρίθηκε μόλις νέο επενδυτικό πρόγραμμα συνολικής αξίας 11,2 εκατ. Ευρώ, για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της παραγωγής και την αύξηση της δυναμικότητάς της.

Στη Ρουμανία ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2021 επενδύσεις ύψους 1.800.000 για την κατασκευή μονάδας παραγωγής κονιαμάτων, νέων αποθηκευτικών χώρων και εγκατάσταση συστημάτων, ενώ για το 2022 έχουν δρομολογηθεί νέες επενδύσεις συνολικού ύψους 5.000.000 €.  

Στην Σερβία το 2021 ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέας αποθήκης και λοιπών βοηθητικών χώρων, επένδυση συνολικού κόστους 2.100.000 €.

Στη Βουλγαρία πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις της τάξεως των 280.000 € για βελτίωση των χώρων γραφείων και της αποθήκης.

Η σταθερά αναπτυσσόμενη πορεία της ISOMAT οφείλεται κατά κύριο λόγο στους ανθρώπους που στελεχώνουν τον Όμιλο, ο οποίος απασχολεί σήμερα περισσότερους από 530 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 357 απασχολούνται στη μητρική εταιρία της Ελλάδος.

Η ISOMATαπό την  ίδρυσή της, αλλά και τα τελευταία χρόνια με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση,  θέλει και έμπρακτα προσπαθεί να έχει θετικό «αποτύπωμα» στην κοινωνία και στο περιβάλλον μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Ευθύνης. Για την ISOMAT, η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι κάτι που συνεχώς εξελίσσεται και αποτελεί το δρόμο για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον, το οποίο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη.

Στα πλαίσια αυτά, το 2021 η ISOMATπραγματοποίησε ποικίλλες δράσεις τόσο για το περιβάλλον όσο και για τη στήριξη διαφόρων ευπαθών κοινωνικά ομάδων, μονάδων νοσηλείας, ιδρυμάτων όπως το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο αλλά και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κάθε βαθμίδας σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Την τελευταία 3ετία έχει στηρίξει συνολικά 93 εκπαιδευτικά ιδρύματα είτε με χορηγία υλικών της για κτιριακές αναβαθμίσεις είτε με δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού.

Το 2022 ξεκίνησε πολύ ελπιδοφόρα για τον Όμιλο, παρά τα σοβαρά προβλήματα λόγω της συνεχιζόμενης μεγάλης αύξησης του ενεργειακού κόστους, του κόστους α’ υλών και μερικώς της έλλειψης αυτών.

Έχει διαβαστεί 737 φορές

  •