Αρχική Ειδήσεις Τοπικά ΑΓΡΙΝΙΟ:ΝΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης.
https://lepantortv.gr/inner.php/ajax

ΑΓΡΙΝΙΟ:ΝΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

από ΜΑΝΤΩ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ
ΑΓΡΙΝΙΟ:ΝΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου και ώρα 18:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο

Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1. Εκλογή Εκπροσώπων του Δήμου Αγρινίου στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας θητείας 2024-2028.


2. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2024.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 1/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).


3. Ορισμός μελών Επιτροπών που προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου, συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Δήμου Αγρινίου και λοιπών Επιτροπών και ορισμός Εκπροσώπων με θητεία έως 30-6-2026.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζώης).


4. Συγκρότηση της Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης Εκποιούμενων Κτημάτων Δήμου Αγρινίου έτους 2024.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).


5. Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2024.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).


6. Συγκρότηση Α) Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2024 και Β) Επιτροπών αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών συμβάσεων προμηθειών - υπηρεσιών στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 έτους 2024.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).


7. Καθορισμός κωδικών αριθμών εξόδων προϋπολογισμού έτους 2024, δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).


8. Ονομασία και ονοματοθεσία ανώνυμων οδών της Κοινότητας Αγρινίου.

(Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 4&6/2023 αποφάσεις Επιτροπής Ονοματοθεσίας και οι υπ’ αριθμ. 41/2023 & 1/2024 αποφάσεις Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζώης).

· Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).


9. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στο ανταποδοτικό πρόγραμμα διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης της εταιρείας RECYCOM, στο πλαίσιο πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 132/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).


10. Έγκριση της μελέτης καταγραφής αναγκών και διαστασιολόγησης – χωροθέτησης των κάδων απορριμμάτων διαφορετικών ρευμάτων στην Δημοτική Ενότητα Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 133/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).


11. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης απολύμανσης οικίας στις Εργατικές Κατοικίες Αγίου Ιωάννη Ριγανά, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).


12. Έγκριση καταστροφής μη λειτουργικού και επισκευάσιμου ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

13. Έγκριση καταστροφής μη λειτουργικών και επισκευάσιμων μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).


14. Ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων ταμείου Δήμου Αγρινίου για λογαριασμούς των έργων του Π.Δ.Ε. που κινούνται ηλεκτρονικά μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΑΣ.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).


15. Α) Ορισμός υπαλλήλων ταμείου Δήμου Αγρινίου και εξουσιοδότηση κίνησης - χειρισμού των τραπεζικών λογαριασμών στην ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΔΑΣ και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Β) Ορισμός υπαλλήλων ταμείου Δήμου Αγρινίου και εξουσιοδότηση κίνησης - χειρισμού των τραπεζικών λογαριασμών (Ταμία - Αναπληρωτών) υπευθύνων στις τράπεζες 1) Πειραιώς 2) EUROBANK 3) ΕΘΝΙΚΗ 4) ALPHA BANK μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών, καθώς και με φυσική παρουσία.

Γ) Ορισμός υπαλλήλων ταμείου Δήμου Αγρινίου, υπεύθυνων για χειρισμό λογαριασμού ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ του Δήμου Αγρινίου στην Τράπεζα Πειραιώς.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).


16. Ορισμός των νέων Προέδρων των Κοινοτήτων Δήμου Αγρινίου ως υπευθύνων χειρισμού των λογαριασμών Ειδικού Σκοπού της Πάγιας Προκαταβολής που υπάρχουν στην Τράπεζα Πειραιώς.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).


17. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 315/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας της “Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου”: α) Υποέργου Δομή Σίτισης και Παροχής Βασικών Αγαθών, β) Υποέργου Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Μπόκα).


18. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας για αποζημίωση επικειμένων για την διάνοιξη οδών μεταξύ των Ο.Τ. 1147-1148-1149 & 1152-1153, επέκτασης 1991, σχεδίου πόλης Αγρινίου και περιοχής εκτός σχεδίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).


19. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας για αποζημίωση επικειμένων μεταξύ των Ο.Τ. 932-935 & Ο.Τ. 938, επέκτασης 1991, σχεδίου πόλης Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).


20. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας για αποζημίωση επικειμένων μεταξύ των Ο.Τ. Γ892 & Γ878, επέκταση 1991, σχεδίου πόλης Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).


21. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας για αποζημίωση επικειμένων μεταξύ των Ο.Τ. 764-762 & Ο.Τ.764-772, περιοχή Αηβασιλιώτικα σχεδίου πόλης Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).


22. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας για αποζημίωση επικειμένων πέριξ του Ο.Τ. 939, επέκταση 1991, σχεδίου πόλης Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).


23. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας για αποζημίωση επικειμένων μεταξύ των Ο.Τ. 413-410 και Κ.Χ. 409-1064, επέκταση 1991, σχεδίου πόλης Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).


24. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 291/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων για διάνοιξη οδού μεταξύ των Ο.Τ. 764,765,771,772,770».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).


25. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 161/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 323/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Σύμβαση εξώδικου συμβιβασμού για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα στις περιοχές επεκτάσεων του σχεδίου πόλης Αγρινίου με το Ν. 1337/1983”.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 11/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).


26. Ορισμός εκπροσώπων της ελάσσονος μειοψηφίας στην Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζώης).


27. Επικαιροποίηση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του σε άλλα Συλλογικά Όργανα.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζώης).


28. Έγκριση αιτιολογημένων απουσιών Δημοτικών Συμβούλων από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου έτους 2023.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζώης).

Έχει διαβαστεί 130 φορές