Αρχική Ειδήσεις Τοπικά Μητρόπολις Ναυπάκτου: Ἀνακοίνωση γιὰ τὸ νέο ἀτόπημα τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης.
https://lepantortv.gr/inner.php/ajax

Μητρόπολις Ναυπάκτου: Ἀνακοίνωση γιὰ τὸ νέο ἀτόπημα τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως

από ΜΑΝΤΩ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ
Μητρόπολις Ναυπάκτου: Ἀνακοίνωση γιὰ τὸ νέο ἀτόπημα τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως

Πολλοί ἄνθρωποι διάβασαν μιά εἴδηση στό Τύπο ὅτι τήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως θά ἐπισκεφθῆ τό πρῶτο ρομπότ μέ διαβατήριο μέ τό ὄνομα Sophia, καί ρωτοῦσαν τήν Ἱερά Μητρόπολη περί τίνος πρόκειται ...

καί ἄν εἶναι δυνατόν νά εἶναι ἀληθινή αὐτή ἡ εἴδηση πού ἀναφέρεται σέ μιά ὀρθόδοξη Μονή.

Ἀκριβῶς γι’ αὐτόν τόν λόγο ἡ Ἱερά Μητρόπολη θέλει νά ἐνημερώση τό πλήρωμά της γι' αὐτό τό θέμα.

Κατ’ ἀρχήν ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου θέλει νά ὑπενθυμίση ὅτι τόν Ἰούλιο τοῦ 2023, μέ ἀφορμή ἕνα Συνέδριο πού ἀνακοινώθηκε ὅτι θά γίνη στήν ὑπό κατάληψη εὑρισκομένη Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως, ἐνημέρωσε τό ποίμνιό της γιά τά κανονικά, νομικά καί οἰκονομικά προβλήματα πού ὑπάρχουν στήν Ἱερά Μονή, οἱ μοναχοί τῆς ὁποίας δέν ὑπακούουν οὔτε στήν Ἱερά Σύνοδο οὔτε στήν Ἱερά Μητρόπολη οὔτε στίς ἀρχές τοῦ Κράτους, δηλαδή οὔτε στούς ἱερούς κανόνες οὔτε στούς νόμους τοῦ Κράτους. Πρόκειται γιά μιά Μονή πού τελεῖ σέ ἀνταρσία καί ἀναρχία.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τόν Αὔγουστο 2023 ἐπιβεβαίωσε τήν ἀνακοίνωση αὐτή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὅτι ἡ Ἱερά Μονή «ἐδῶ καί χρόνια τελεῖ ὑπό καθεστώς κανονικῆς καί νομικῆς ἐκτροπῆς» καί διοργάνωσε καί τό Συνέδριο αὐτό «ἄνευ ἀδείας τοῦ ἐπιχωρίου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου».

Ὅμως, οἱ «μοναχοί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς» ὄχι μόνον δέν συγκινήθηκαν ἀπό αὐτές τίς ἐπίσημες ἀποφάσεις, ἀλλά συνέχισαν τό ἔργο τους, ἐκτελέσαντες τό πρόγραμμά τους, ἔστω μέ σημαντικές ἀπουσίες ἀπό ἐκείνους πού ἀνακοινώθησαν, τό χειρότερο εἶναι ὅτι ἀνακοίνωσαν ὅτι θά διοργανώσουν στήν Ἱερά Μονή νέα ἐκδήλωση γιά τήν Τεχνητή Νοημοσύνη μέ τήν ἐπίσκεψη στήν Μονή τοῦ «πρώτου ρομπότ μέ διαβατήριο, στόν κόσμο, μέ τό ὄνομα Sophia».

Κατόπιν τούτου γίνεται φανερόν ὅτι οἱ «καταληψίες» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως, ἡ ὁποία δέν ἔχει νομική ἐκπροσώπηση, «μετεμορφώθηκαν» ὄχι μόνον σέ ἀνυπάκοους στήν Ἐκκλησία, στούς κανόνας καί τούς νόμους, ὄχι μόνον σέ ὀφειλέτες περίπου ἕξι ἑκατομμυρίων Εὐρώ στό Κράτος, ἀλλά καί σέ «ἀλλότριους μοναχούς». Δέν ἔχουν καμμιά σχέση μέ τόν ὀρθόδοξο μοναχισμό.

Εἶναι χαρακτηριστικό ἕνα δημοσίευμα τῆς zougla gr: «Τί ἄλλο θά δοῦμε! Τό διάσημο εἴδωλο τῆς "Νέας ἐποχῆς", τό ἀνθρωπόμορφο ρομπότ μέ τήν τεχνητή νοημοσύνη "Σοφία" θά συμμετάσχει σέ διαθρησκειακή συνάντηση στήν Ὀρθόδοξη Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σκάλα Ναυπακτίας».

Μάλιστα, σέ Βίντεο πού κυκλοφορεῖ γιά νά διαφημίση τό Συνέδριο παρουσιάζεται τό ἴδιο τό ρομπότ-Sophia νά λέη: «Καλησπέρα Ἑλλάδα. Εἶμαι ἡ Sophia the robot καί εἶμαι πολύ χαρούμενη πού στίς 10 Μαρτίου θά ἐπισκεφθῶ τήν ὄμορφη πόλη τῆς Ναυπάκτου στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καί θά συναντήσω τόν ἀγαπημένο μου φίλο π. Ἰγνάτιο, ὅπου μαζί μέ τούς προσκεκλημένους του θά ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά συζητήσουμε γιά πρώτη φορά ἀπό κοινοῦ γιά ὅλα τά θέματα πού προκύπτουν ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀνάπτυξη τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης καί τήν ἠθική. Ἕνα πολύ σημαντικό θέμα γιά τήν ἐξέλιξή μου, ἀλλά καί τήν ἴδια τήν ἀνθρωπότητα».

Ἔτσι, οἱ συγκεκριμένοι μοναχοί παραβιάζουν ὅλη τήν ἐκκλησιαστική τάξη, ἐνεργοῦν αὐτόνομα καί ἀντιεκκλησιαστικά, ὁ Ἰγνάτιος Σταυρόπουλος ἔχει καθαιρεθῆ ἀπό τήν Ἱερωσύνη καί ὅμως σέ ἀντίθεση μέ τούς κανόνας τῆς Ἐκκλησίας καί τούς νόμους τοῦ Κράτους «λειτουργεῖ» καί τελεῖ «ἀνυπόστατα μυστήρια», καί οἱ ἄλλοι στήν Μονή τά ἀποδέχονται, συμμετέχοντες σέ ὅλες τίς ἀντικανονικότητες καί παρανομίες, βρίσκεται σέ σχισματική κατάσταση.

Ἑπομένως, οἱ συγκεκριμένοι μοναχοί εἶναι ἀμόναχοι καί δέν ἐκφράζουν σέ τίποτα τόν ὀρθόδοξο μοναχισμό. Στήν πράξη ἀποδεικνύονται ὡς «μοναχικά ρομπότ» καλωδιωμένοι ἀπό ἄλλες δυνάμεις καί ἐνεργούμενοι ὄχι ὑπό τῆς «Σοφίας», ἀλλά ὑπό «πονηρῶν πνευμάτων».

Αὐτό τό θέμα τό ἐντόπισε ὁ μακαριστός Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Κομπούγιας στό ἀπό 29-10-2001 χειρόγραφο κείμενό του μέ τίτλο «φοβερόν ἐπεισόδιο στή ζωή μου» (πατῆστε ἐδῶ) καί ὁ μακαριστός Ναυπάκτιος μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης - Ἁγίου Ὄρους στίς ἀπό 2-8-2003 καί 29-12-2003 (πατῆστε ἐδῶ) ἀνοικτές ἐπιστολές του .

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου καί ὁ Μητροπολίτης μέ βαθυτάτη ἔκπληξη παρακολουθοῦν τόν ἐκτροχιασμό τους καί τόν κατήφορό τους καί ἰσχύει τό Γεροντικό λόγιον «εὐχῶν χρεία», ἀλλά καί πιστεύουν ἀκράδαντα ὅτι ἡ «οὐράνια Ἱεραρχία» θά ἐπέμβη ἀργά ἤ γρήγορα γιά νά ἀπαλλάξη τήν Ἐκκλησία ἀπό αὐτά τά καρκινώματα.


Έχει διαβαστεί 565 φορές