Αρχική Ειδήσεις Τοπικά Ναύπακτος: Ὑποτροφίες ἀπὸ τὰ Ἰδρύματα τῆς πόλης
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης.
https://lepantortv.gr/inner.php/ajax

Ναύπακτος: Ὑποτροφίες ἀπὸ τὰ Ἰδρύματα τῆς πόλης

από ΜΑΝΤΩ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ
Ναύπακτος: Ὑποτροφίες ἀπὸ τὰ Ἰδρύματα τῆς πόλης

Τήν Κυριακή, 28 Ιανουαρίου ἐ. ἔ., πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη ἀπό τό 1996 ἐτήσια ἐκδήλωση γιά τούς Εὐεργέτες-Δωρητές τῆς Ἐπαρχίας μας.

Τό πρωΐ της Κυριακής στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου τελέσθηκε ἀρχιερατική θεία Λειτουργία καί μνημόσυνο γιά ὅλους τούς Εὐεργέτες καί Δωρητές τῆς πόλεως καί τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἀλεξάνδρου

Μνημονεύθηκαν οἱ Εὐεργέτες: οἱ Μητροπολίτες Σεραφείμ, Χριστοφόρος καί Δαμασκηνός, οἱ Δημήτριος καί Βασιλική Παπαχαραλάμπους, Γεώργιος καί Μαρία Ἀθανασιάδη-Νόβα, Ἀνδρέας Ἀνδρεόπουλος, Ἀνδρέας Τσάρας, Γεώργιος Καπορδέλης, Ἀνδρέας καί Ἰουλία Κοζώνη, Γαβριήλ Οἰκονόμου, Δημήτριος Ἀσημακόπουλος, Δημήτριος Πλούμης, Ἐπαμεινώνδας καί Αἰκατερίνη Ἀρβανίτη, Εὐθύμιος Βαρδακουλᾶς, Δημήτριος καί Αἴγλη Μπότσαρη, Λεωνίδας καί Πολυξένη Τσώνη, Ἀλτάνη Φλωροπούλου, Ἀθηνᾶ Πλατῆ, Ἰωάννης Φούτζηλας, Παρασκευή καί Μιχαήλ Γαρμανῆ, Ἀριστοτέλης καί Βασιλική Ξανθοπούλου, Ἀριστείδης Καλαρίτης, Ἑλένη Κωταντούλα-Σακελλάρη, Δημήτριος Γαλάνης, Λάμπρος Τζαβέλλας, Λεωνίδας Χαραλάμπους-Κολοκύθας, Νικόλαος Τσάρας, Κωνσταντῖνος Κοζώνης, Γιάννης Βαρδακουλᾶς καί Ἀντώνιος καί Παναγιώτα Ἀναστασοπούλου.

Στήν συνέχεια, μετά ἀπό τό κέρασμα πού προσέφερε ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τῆς Ἐνορίας στήν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀκολούθησε στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεως ὁ ἐτήσιος δημόσιος ἀπολογισμός γιά τά Ἱδρύματα καί Κληροδοτήματα τῆς πόλεως.

Παρόντες, ἐκτός βεβαίως τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου, Προέδρου τοῦ συνόλου σχεδόν τῶν Ἱδρυμάτων καί τοῦ Δημάρχου κ. Βασιλείου Γκίζα, ἦταν καί ἀρκετά ἀπό τά Μέλη τῶν Δ. Σ. τῶν Ἱδρυμάτων. Ἐνδεικτικά στό πάνελ πού παρουσίασε τόν ἀπολογισμό παρακάθισαν ὁ Διευθυντής τοῦ 1ου Γενικοῦ Λυκείου Ναυπάκτου, ὁ κ. Ἠλίας Δημητρόπουλος , ἡ κ. Βασιλική Ζολώτα καί ὁ κ. Ἀθανάσιος Μίχος, πού μέ τίς γνώσεις καί τήν ἐμπειρία του στήν λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων καί Κληροδοτημάτων ἀποτελεῖ πολύτιμο σύμβουλο.

Ὁ Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος, ξεκίνησε μέ τίς εὐχαριστίες του πρός τά μέλη τῶν Δ.Σ. τῶν Ἱδρυμάτων καί τοῦ Γραμματεῖς τους στά εἴκοσι ὀκτώ χρόνια παρουσίας του στήν προεδρία τῶν Ἱδρυμάτων καί Κληροδοτημάτων καί τίς ἀρχές τῆς διαφάνειας, τῆς νομιμότητας καί τῆς χρηστῆς διοίκησης πού ἐφάρμοσε ὅλα αὐτά τά χρόνια.

Ἐνημέρωσε τούς πολίτες γιά τά δεδομένα πού προέκυψαν κατά τό ἔτος 2023 μέ μιά σύντομη ἀναφορά στήν δυσκολία εἴσπραξης τῶν ἐνοικίων, τήν ἀνακαίνιση τῶν ἀκινήτων καί τήν δυσκολία λογιστικῆς παρακολούθησης καί τραπεζικῆς ἐξυπηρέτησης γιά τήν καλή λειτουργία τούς.

Ἰδιαίτερη ἀναφορά ἔκανε:

  • Γιά τήν ἀνακαίνιση τῆς πολυκατοικίας (8 διαμερίσματα) τοῦ Ἱδρύματος Δημ. καί Βασ. Παπαχαραλάμπους, ἡ ὁποία ὁλοκληρώθηκε.
  • Γιά τήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ ἴδιου Ἱδρύματος, ὅπου ἔγινε ἡ ἀποτύπωσή τῆς, ἡ νομιμοποίησή της καί ἡ μελέτη στατικῆς ἐπάρκειας. Προέκυψαν ἐργασίες πού πρέπει νά γίνουν, τῶν ὁποίων ἡ πολεοδομία ἔχει ἀναλάβει τήν ἐπίβλεψη καί θά ξεκινήσουν ἐντός τοῦ 2024. Ἀναμένεται ἡ δαπάνη πολλῶν χρημάτων γιά τήν ὁλοκλήρωσή τους.
  • Γιά τό Ἵδρυμα ΜΟΦΗ Γ. Καπορδέλη – Ἰ. Ξύκη γιά τό ὁποῖο τό Ἵδρυμα πῆρε ἀπόφαση γιά πρόσκληση ἐνδιαφέροντος προκειμένου νά λειτουργήση ὡς Μονάδα Φροντίδας Ἡλικιωμένων ἤ Μονάδα Χρόνιων Παθήσεων. Ἔχουν κατατεθῆ τρεῖς προσφορές καί ἐντός τῆς ἑβδομάδος θά γίνη ἀπό τό Δ.Σ. τό ἄνοιγμά τους καί ἡ ἀξιολόγησή τους. Γιά τό Ἵδρυμα ἔχει ἀνοίξει ὁ δρόμος γιά τήν λειτουργία του.
  • Γιά τό Ἵδρυμα Γ. Ἀθανασιάδη – Νόβα τό ὁποῖο διαθέτει χρηματικό ποσό σέ τραπεζικό λογαριασμό μέ ἐλάχιστη ἀπόδοση καί γιά τό λόγο αὐτό τό Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος ἀποφάσισε νά προβῆ σέ ἀγορά ἀκινήτου ἀπό τό ἐνοίκιο τό ὁποίου προσμένει καλύτερη ἀπόδοση καί ὑλοποίηση τοῦ σκοποῦ του.
  • Γιά τό Ἵδρυμα Α.& Π. Ἀναστασοπούλου τό ὁποῖο ἀνέφερε ὅτι βρίσκεται σέ στάδιο σύνταξης τοῦ ὀργανισμοῦ του. Ἔχει προκύψει ζήτημα μέ τό ἄνοιγμα τραπεζικῆς θυρίδας τῶν διαθετῶν τό ὁποῖο ἀναμένεται νά ξεπεραστῆ σύντομα.

Μετά τόν Σεβασμιώτατο τόν λόγο πῆρε ὁ Δήμαρχος κ. Βασίλειος Γκίζας, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν συνεχῆ λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων παρά τά προβλήματα τῆς πανδημίας τά προηγούμενα χρόνια• ἔδωσε συγχαρητήρια στόν Σεβασμιώτατο γιά τήν χρηστή λειτουργία τούς, ἡ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητη σέ κάθε περίπτωση διαχείρισης δημοσίου χρήματος.

Ἐπίσης τόνισε τήν συμβολή τῶν Ἱδρυμάτων στήν πνευματική καί πολιτιστική κίνηση τῆς πόλης τῆς Ναυπάκτου καί ἀνέφερε ὅτι μέ τήν ὑλοποίηση τῶν σκοπῶν ἐπιτυγχάνεται καί ἡ πρόοδος τῆς πόλεως .

Ἀκολούθως τόν λόγο πῆρε καί ὁ κ. Χρῆστος Παΐσιος, Πρόεδρος τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου τῆς Περιφέρειας Δυτικῆς Ἑλλάδος καί μέλος τῶν Ἱδρυμάτων Κοζώνη καί Ἀναστασοπούλου. Ἀνέφερε ὅτι ἔχει τήν ἐμπειρία διοίκησης καί διαχείρισης ὡς πρόεδρος ἡ μέλος καί σέ ἄλλα διοικητικά συμβούλια παρόμοιων ὀργανισμῶν καί ἐπαίνεσε ἰδιαίτερα τήν ἄρτια καί ζηλευτή λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Περιφερείας μᾶς, ἡ ὁποία, ὅπως ἀνέφερε, σέ καμία περίπτωση δέν εἶναι εὔκολη, ὅπως γνωρίζει ἀπό τήν ἐνασχόλησή του αὐτή.

Τόνισε τόν ἰδιαίτερα μεγάλο ἀριθμό Εὐεργετῶν σέ σχέση μέ τό μέγεθος τῆς πόλεώς μας. Ἀνέφερε ὅτι μεγάλο προτέρημα μιᾶς κοινωνίας ἀποτελοῦν οἱ Εὐεργέτες της. Εἶπε ὅτι ἐμεῖς μιά μικρή πόλη, πού ναί μέν κατοικεῖται γιά 5.000 χρόνια, ἀλλά δέν ὑπῆρξε ποτέ πρωτεύουσα οὔτε ὑπῆρξε τό τετιμημένο παιδί μιᾶς πολιτείας, στηριχτήκαμε στόν ἱδρώτα τῶν ξενιτεμένων μας, τῶν παππούδων, τῶν δικῶν μας Εὐεργετῶν.

Εὐχήθηκε στό μέλλον αὐτό τό παράδειγμα νά τό ἀκολουθήσουν καί ἄλλοι, νά μήν ὑπάρχουν σκιές καί νά ὑπάρχη διαύγεια στήν διαχείριση, ὅπως συμβαίνει στά Ἱδρύματά μας.

Μικρές τοποθετήσεις ἔκαναν ἐπίσης καί οἱ κύριοι Ἠλίας Δημητρόπουλος, Πέτρος Πιτσιάκκας, Ἀθανάσιος Μίχος, Βασιλική Ζολώτα καί Ἀνδρέας Κωνσταντόπουλος.

Ὅλοι ἀναφέρθηκαν ἰδιαιτέρως στήν εὔρυθμη λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων καί Κληροδοτημάτων ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου ὅλα αὐτά τά χρόνια.

Στήν συζήτηση πού ἀκολούθησε μετά ἀπό ἐρωτήσεις τῶν παρευρισκομένων ὁ Σεβασμιώτατος καί ὁ Δήμαρχος ἀναφέρθηκαν στό οἰκόπεδο Παπαχαραλάμπους τό ὁποῖο ἔχει χαρακτηρισθῆ ὡς πλατεία, βρίσκεται σέ διαδικασία ἔνταξής του στό πράσινο ταμεῖο καί ἀποζημίωσης τοῦ Ἱδρύματος. Ἀναφορά ἔγινε καί στήν οἰκία Παπαχαραλάμπους, πού βρίσκεται ἐντός τοῦ οἰκοπέδου καί τήν μελλοντική ἀξιοποίησή του.

Μέ ἀφορμή τοποθέτηση τοῦ κ. Ἠλία Δημητρόπουλου ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε ἀναφορά στό βιβλίο του μέ τίτλο: «Τά Ἱδρύματα καί Κληροδοτήματα τῆς Ναυπάκτου», πού ἐκδόθηκε τό 2021 καί συνοψίζεται ἡ πολύχρονη δράση του μέ τά Ἱδρύματα καί τά Κληροδοτήματα τῆς Ναυπάκτου. Τό βιβλίο προλόγισε ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Βασίλειος Γκίζας, ἐξέδωσε μέ δικά του ἔξοδα ὁ Σεβασμιώτατος καί μπορεῖ ὁ καθένας νά ἀναζητήση καί νά διαβάση, ἀφοῦ τό βιβλίο δέν πωλεῖται.

Τέλος, επιδόθηκαν τά βραβεῖα, οἱ ἔπαινοι, οἱ ὑποτροφίες καί τά βοηθήματα στούς φοιτητές καί μαθητές, τά ὁποῖα ἔλαβαν ἤ θά λάβουν μετά καί τήν εἰδικότερη ἔγκριση τῶν ἀποφάσεων ἀπό τήν Διεύθυνση Κοινωφελῶν Περιουσιῶν τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικῆς Ἑλλάδος καί Ἰονίων Νήσων. Τό ποσό πού δόθηκε ἤ θά δοθῆ μετά εἰδικότερη ἔγκριση ἀνέρχεται σέ 49.400 εὐρώ, ποσό σημαντικό γιά τίς σπουδές τους στούς καιρούς τῆς κρίσης πού βιώνουμε.

Στό προηγούμενο ποσό, ἄν προστεθοῦν καί οἱ ἐπιχορηγήσεις τοῦ Παπαχαραλαμπείου Ἱδρύματος γιά τό ἔτος 2023, ποσοῦ 10.455 εὐρώ, τό συνολικά χορηγούμενο ποσό γιά ὑποτροφίες, βραβεῖα, βοηθήματα σπουδῶν καί ἐπιχορηγήσεις τό ἔτος 2023 ἀνῆλθε στό ποσό τῶν 59.855 εὐρώ.

Έχει διαβαστεί 547 φορές