Αρχική Ειδήσεις Τοπικά ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ ΜΟΡΝΟ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης.
https://lepantortv.gr/inner.php/ajax

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ ΜΟΡΝΟ

από ΜΑΝΤΩ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ ΜΟΡΝΟ

Τι αναφέρουν στο υπόμνημά τους οι τρεις βουλευτές για τυχόν απένταξη του έργου...

Προς: τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

 

Θέμα: Απένταξη του έργου: «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου τέως Δήμου Λιδωρικίου και νυν Δήμου Δωρίδος στον Ν. Φωκίδος», από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος υποβλήθηκε ερώτημα σχετικά με το Α.Π. ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/21999/200/28-2-2024, έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μανώλη Γραφάκου, με αποδέκτη τον Δήμο Δωρίδος, στο οποίο αναφέρει ότι: «το έργο Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου τέως Δήμου Λιδωρικίου και νυν Δήμου Δωρίδος στο Ν. Φωκίδος συνολικού προϋπολογισμού χρηματοδότησης 19.920.000,00 € λόγω μη επίτευξης του 1ου οροσήμου δεν δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προκειμένου να υλοποιηθεί η χρηματοδότησή του θα πρέπει να αναζητηθούν από την πλευρά σας άλλες πηγές χρηματοδότησης».

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μανώλης Γραφάκος σε επίσκεψή του στις 30/9/2022 στο Λιδωρίκι ενημέρωσε τη δημοτική αρχή ότι το συγκεκριμένο έργο, ως εθνικής σημασίας, θα ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επειδή αφορά την προστασία του πόσιμου νερού με το οποίο υδροδοτείται η Αθήνα και η Αττική γενικότερα, δηλαδή ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας.

Ο Δήμος Δωρίδος είχε ήδη ώριμες μελέτες για το έργο, είχε συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για τον λόγο ότι η Τεχνική Υπηρεσία του δεν είχε την εξειδίκευση και το απαιτούμενο προσωπικό διαχείρισης τόσο μεγάλου διαγωνισμού, και ανέμενε τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), προκειμένου να κατατεθεί το αίτημα για την ένταξη του έργου μαζί με τον σχετικό φάκελο, από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της Προγραμματικής τους Σύμβασης.

Στις 4/3/2022 δημοσιεύθηκε η με αρ. πρωτ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/21905/2064/04-03-3022 (ΑΔΑ: 90ΦΙ4653Π8-ΝΚΟ) πρόσκληση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υποβολή προτάσεων στο Υ.Π.ΕΝ.

Στις 30/3/2023 υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο Υ.Π.ΕΝ. το αίτημα με τον σχετικό φάκελο, για την ένταξη του έργου.

Στις 13/4/2023 δημοσιεύτηκε από το Υ.Π.ΕΝ η απόφαση ένταξης, ενώ έγινε ορθή επανάληψη της απόφασης στις 18/4/2023.

Από 13/4 έως 15/6/2023 έγιναν από την Περιφέρεια και τον Δήμο όλες οι απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας του διαγωνισμού, ώστε να δημοπρατηθεί έγκαιρα το έργο, προκειμένου να υπάρχει ανάδοχος εντός της προθεσμίας που έθετε η προκήρυξη.

Στις 15/6/2023 υποβλήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αίτημα προς το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών, για γνωμοδότηση σχετικά με την προσθήκη απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας στα έγγραφα της σύμβασης του έργου: «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου Δήμου Δωρίδος».

Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών θα συνεδρίαζε εντός του πρώτου 20ημερου του Ιουλίου, ώστε μέχρι τέλος Ιουλίου να έχει η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την γνωμοδότηση, προκειμένου να εισαχθεί εντός του Αυγούστου στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας το θέμα έγκρισης δημοπράτησης του έργου και παρά συνεχείς και επίμονες οχλήσεις, το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών ανεξήγητα και κατά περίεργο τρόπο δεν συμπεριελάμβανε  το τυπικό αυτό θέμα, στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών του.

Τελικά το συζήτησε και γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά, στη συνεδρίαση της 1ης Νοεμβρίου 2023, δηλαδή τέσσερις (4) μήνες και 15 ημέρες μετά το αίτημα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί ο αρχικός σχεδιασμός των ημερομηνιών δημοπράτησης του έργου, χωρίς να έχουν καμία ευθύνη για την καθυστέρηση, τόσο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όσο και ο  Δήμος Δωρίδος.

Στη συνέχεια οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δωρίδος έκαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την δημοπράτηση, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός τον Μάρτιο 2024 και να υπάρχει ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου.

Παρά το γεγονός ότι γνωρίζετε την σπουδαιότητα αυτού του έργου εθνικής σημασίας, που αφορά τον μισό πληθυσμό της χώρας και όχι αποκλειστικά τον Δήμο Δωρίδος, εκδόθηκε από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μανώλη Γραφάκο η Α.Π. ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/21999/200/28-2-2024, απόφαση απένταξης του με την προτροπή προς τον Δήμο Δωρίδος «προκειμένου να υλοποιηθεί η χρηματοδότησή του να αναζητηθούν από την πλευρά του άλλες πηγές χρηματοδότησης», υποβαθμίζοντας τη σπουδαιότητα ενός έργου εθνικής σημασίας, κατατάσσοντας το σε ήσσονος σημασίας δημοτικό έργο.

Όπως είναι γνωστό και αποδεκτό από όλους τους θεσμικούς παράγοντες της πολιτείας, το κράτος και συνακόλουθα η Κυβέρνηση ως ιδιοκτήτης της τεχνητής λίμνης του Μόρνου, έχει την υποχρέωση λήψης μέτρων και κατασκευής έργων εθνικής σημασίας, όπως αυτό που απεντάχθηκε, για την προστασία του πόσιμου νερού της λίμνης και όχι ο Δήμος Δωρίδος.

Επειδή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Δωρίδος έκαναν έγκαιρα και σωστά όλες τις απαιτούμενες ενέργειες  για την εμπρόθεσμη δημοπράτηση ενός έργου εθνικής σημασίας, με τις βεβαιωμένες δια των σχετικών πρωτοκόλλων καθυστερήσεις να εντοπίζονται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, δηλαδή στο κεντρικό κράτος και κατ’ επέκταση την κυβέρνηση.

 

Ερωτάσθε κύριοι Υπουργοί:

1.   Για ποιο λόγο δεν μπορεί να υλοποιηθεί το έργο, εντός των προθεσμιών υλοποίησης αφού υπάρχει ανάδοχος;

2.   Ποιες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης εξετάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο;

3.   Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο για την προστασία του πόσιμου νερού της λίμνης Μόρνου με το οποίο υδροδοτείται η Αθήνα και η Αττική;

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Μανώλης Χριστοδουλάκης


Παύλος Γερουλάνος


Πάρις Κουκουλόπουλος


Έχει διαβαστεί 351 φορές

  •