Αρχική Ειδήσεις Επικαιρότητα Συνταξιούχοι: Με «καπέλο» η εξόφληση του φόρου στα αναδρομικά
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης.
https://lepantortv.gr/inner.php/ajax

Συνταξιούχοι: Με «καπέλο» η εξόφληση του φόρου στα αναδρομικά

από ΣΟΦΙΑ ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
Συνταξιούχοι: Με «καπέλο» η εξόφληση του φόρου στα αναδρομικά

Η ρύθμιση σε έως 48 δόσεις και η “παγίδα”

«Καπέλο» θα πρέπει να πληρώσουν οι συνταξιούχοι για να εξοφλήσουν σε έως και 48 δόσεις το χρέος που τους προκύπτει από την φορολόγηση των αναδρομικών.

Έτσι, οι απόμαχοι της εργασίας αφού υπέστησαν «ψαλίδι» στις συντάξεις και τους επέστρεψαν άτοκα –χωρίς κάποια ποινή καθυστέρησης- τα ποσά για τα οποία δικαιώθηκαν στα δικαστήρια, τώρα πρέπει να δώσουν πίσω με τη μορφή φόρου σχεδόν το 1/3 των αναδρομικών και να τον αποπληρώσουν σε πολλές δόσεις με «τσουχτερό» επιτόκιο.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Η «διευκόλυνση» που δίνει το κράτος για εξόφληση του φόρου σε έως 48 δόσεις, αφορά στα περίφημα αναδρομικά που εισέπραξαν οι συνταξιούχοι για το «ψαλίδι» το οποίο υπέστησαν παράνομα – όπως έκριναν τα δικαστήρια- το 2015- ’16. Μόνον που εδώ κρύβεται μια λεπτομέρεια: Η αποπληρωμή του φόρου είναι έντοκη με το επιτόκιο να ξεπερνά το 5,5%!

Τι επιτόκιο μπαίνει ανάλογα του αριθμού των δόσεων

Τα ποσά των φόρων είναι δυσβάστακτα, καθώς δεν διενεργήθηκε καμία παρακράτηση στην απόδοσή τους και τώρα οι συνταξιούχοι καλούνται να επιστρέψουν μεγάλο «κομμάτι» τους.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με εισόδημα 12.000 ευρώ, ο οποίος έλαβε 1.000 ευρώ αναδρομικά καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο 22% – δηλαδή 220 ευρώ. Επιπλέον επί των 1.000 ευρώ θα επιβληθεί και εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστή 2,2% άλλα 22 ευρώ. Έτσι ο συνολικός φόρος για τα αναδρομικά είναι 242 ευρώ με αποτέλεσμα το τελικό καθαρό όφελος να μειωθεί στα 758 ευρώ.

Άλλος συνταξιούχος, με εισόδημα 20.000 ευρώ, που έλαβε αναδρομικά ύψους 1.000 ευρώ για το 2016 φορολογείται για το ποσό αυτό με συντελεστή 29% δηλαδή θα πληρώσει φόρο 290 ευρώ και άλλα 50 ευρώ για εισφορά αλληλεγγύης (1.000Χ5%) δηλαδή συνολικά θα επιβαρυνθεί με 340 ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι από τα 1.000 ευρώ θα του μείνουν τελικά στη τσέπη 660 ευρώ.

Για να εξοφληθούν λοιπόν αυτά τα ποσά το Κράτος δίνει δικαίωμα στους συνταξιούχους να τα εξοφλήσουν σε έως 48 δόσεις. Μόνο που αυτή η διαδικασία έχει και «τσουχτερό» επιτόκιο.

Συγκεκριμένα, οι δόσεις της πάγιας ρύθμισης είναι έντοκες, με το επιτόκιο να είναι μικρότερο για όσους επιλέξουν την εξόφληση των αναδρομικών σε έως 12 δόσεις και να αυξάνεται για όσους επιλέξουν περισσότερες δόσεις.

Εφόσον λοιπόν ρυθμιστεί το χρέος σε έως 12 μηνιαίες δόσεις το επιτόκιο είναι περίπου 4,75%.

Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 13 σε έως 24 μηνιαίες δόσεις το επιτόκιο είναι 5,52% ετησίως.

Πώς καθορίζεται ο αριθμός των δόσεων

Σε περίπτωση απώλειας και υπαγωγής των ίδιων οφειλών στη ρύθμιση για δεύτερη φορά από τον ίδιο οφειλέτη, τα ανωτέρω επιτόκια προσαυξάνονται κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 48 δόσεις καθορίζονται με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσοστού μηνιαίας δόσης, ως εξής:

– Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση τον μέσο όρο του συνολικού εισοδήματός τους, με οποιονδήποτε τρόπο και εάν έχει αυτό προσδιοριστεί, κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, ή το συνολικό εισόδημα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο από τον μέσο όρο, και το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής.

– Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για κανένα από τα φορολογικά έτη που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της ικανότητας αποπληρωμής ή έχει υποβάλει μηδενικές δηλώσεις για όλα αυτά τα έτη, χορηγείται ο μέγιστος αριθμός δόσεων υπό τον περιορισμό του ποσού της ελάχιστης μηνιαίας δόσης. Με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει η πρώτη δόση της ρύθμισης να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών.

Η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

– Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, δεν καταβάλει την τυχόν μία εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής (15%) μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

– Δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους.

– Δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά (ανεξάρτητα από την υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης στην οποία έχουν βεβαιωθεί).

– Έχει υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. Ως ελλιπής νοείται η μη υποβολή των απαραίτητων ή των τυχόν συμπληρωματικά αιτηθέντων στοιχείων ή πληροφοριών.

Πηγή: enikonomia.gr


Έχει διαβαστεί 714 φορές