Αρχική Ειδήσεις Τοπικά Ναύπακτος: Ενεργειακή κρίση και η λύση του net metering
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης.
https://lepantortv.gr/inner.php/ajax

Ναύπακτος: Ενεργειακή κρίση και η λύση του net metering

από ΣΟΦΙΑ ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ναύπακτος: Ενεργειακή κρίση και η λύση του net metering

Επισκεφτείτε το κατάστημα "Σχοινάς Δημήτρης" στην Ναύπακτο για να σας δωσεί λύσεις.

Η ενεργειακή κρίση είναι εδώ και ήρθε για να μείνει. Οι τιμές ενέργειας βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ. Οι λόγοι της ολοένα αυξημένης τιμής ενέργειας ποικίλλουν. Ένας εξ αυτών, το γεγονός ότι η ζήτηση ενέργειας είναι η υψηλότερη των τελευταίων ετών. Η κρίση αυτή αποτυπώνεται στο χρηματικό ποσό που καλούνται να καταβάλλουν οι καταναλωτές, είτε αυτοί είναι Χαμηλής είτε Μέσης Τάσης. Όλο αυτό αντικατοπτρίζεται από την εξέλιξη της τιμής χονδρεμπορικής της ηλεκτρικής ενέργειας για το 2021. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε αύξηση από 52,52€/MWh (Ιανουάριος 21΄) σε 235,38€/MWh (Δεκέμβριος 21΄). Με λίγα λόγια, η αύξηση είναι 384%! Φυσιολογικό και επόμενο, μια τέτοια αύξηση να μετακυληθεί στους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών. Επομένως το ερώτημα που εύλογα δημιουργείται είναι αν υπάρχει λύση στην ενεργειακή κρίση. Η απάντηση είναι ΝΑΙ και ονομάζεται Ενεργειακός Συμψηφισμός (Net Metering).

Με τον όρο Net Metering εννοούμε τον συμψηφισμό της παραγόμενης (από το φωτοβολταϊκό σύστημα) με την καταναλισκόμενη ενέργεια. Μέσω του Net Metering ο καταναλωτής μειώνει ένα σημαντικό ποσοστό της ενέργειας που χρησιμοποιεί είτε με τον ταυτοχρονισμό είτε με τον ετεροχρονισμό της ενέργειας. Με τον όρο "ταυτοχρονισμό" εννοούμε την κατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα κατευθείαν στην κατανάλωση χωρίς τη χρήση του Δικτύου. Έτσι η ταυτοχρονιζόμενη ενέργεια δεν μεταφέρεται καθόλου στον λογαριασμό του ρεύματος μειώνοντάς τον σε σημαντικό βαθμό.

Σε περιπτώσεις που η παραγόμενη ενέργεια από το φωτοβολταϊκό σύστημα είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση της εγκατάστασης χρησιμοποιείται το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας που παράγεται (ετεροχρονισμός). Η περίσσεια ενέργεια, αυτή δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά συμψηφίζεται για μια ορισμένη χρονική περίοδο οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση. 

Το Net Metering απευθύνεται τόσο στα οικιακά κτίρια όσο και στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Η αδειοδοτική διαδικασία που απαιτείται για τη διασύνδεση με το δίκτυο ενός Φ/Β συστήματος είναι απλή και συνήθως σύντομη. Ο ενδιαφερόμενος θα λάβει την έγκριση από τον Διαχειριστή Δικτύου εντός 2-3 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου στο αρμόδιο τμήμα ΔΕΔΔΗΕ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον ενδιαφερόμενο συνοπτικά είναι τίτλοι ιδιοκτησίας, οικοδομική άδεια ή άλλα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμότητα του κτιρίου και φυσικά ενεργή παροχή ρεύματος στο όνομα του. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, όπως τεχνικές εκθέσεις, σχέδια και τις σχετικές  υπεύθυνες δηλώσεις του επιβλέποντος μηχανικού, αναλαμβάνει να τα εκπονήσει αρμόδια τεχνική εταιρεία.

Το Net-Metering αποτελεί μια εύλογη και σοβαρή επένδυση. Ο καταναλωτής θέλει να πληρώνει όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα. Επωφελούμενος από το πλούσιο ηλιακό δυναμικό, επενδύει στη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα επιστρέψει στα επίπεδα που γνωρίζαμε. Όχι σύντομα τουλάχιστον. Το Net Metering αποτελεί τη δοκιμασμένη  λύση στο πρόβλημα. Υφίσταται από το 2015, χρησιμοποιείται ήδη από πολλούς οικιακούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ενώ προβλέπεται η ακόμη μεγαλύτερη διείσδυσή  του εντός του 2022. Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε κινείται και το ΥΠΕΝ σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Δικτύου, καθώς μέσω των μεταρρυθμίσεων που προωθούνται η  διαδικασία του Net Metering καθίσταται ευκολότερη, προσπερνώντας τις δυσκολίες του παρελθόντος και τα προβλήματα με τον κορεσμό των δικτύων. Πλέον όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σύστημα και να αξιοποιήσουν την αυτοπαραγωγή (Net Metering) και ήδη τα έργα net metering που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης ή έχουν ολοκληρωθεί είναι πολυάριθμα. 

Έχει διαβαστεί 900 φορές