Αρχική Ειδήσεις Τοπικά Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Τεχνητή νοημοσύνη καί ὁ ἄνθρωπος – Συνάντηση μέ φοιτητές
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης.
https://lepantortv.gr/inner.php/ajax

Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Τεχνητή νοημοσύνη καί ὁ ἄνθρωπος – Συνάντηση μέ φοιτητές

από ΜΑΝΤΩ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ
Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Τεχνητή νοημοσύνη καί ὁ ἄνθρωπος – Συνάντηση μέ φοιτητές

Μεγάλη η προσέλευση των φοιτητών στο κάλεσμα του Σεβασμιότατου......

Τήν Πέμπτη, 4 Ἰανουαρίου ἐ. ἔ, στίς 7 τό ἀπόγευμα, πραγματοποιήθηκε ἡ ἐτήσια συνάντηση τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου μέ τούς φοιτητές καί ἀποφοίτους τῆς ἐπαρχίας μας, στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἡ συνάντηση ξεκίνησε μέ τήν κοπή τῆς Βασιλόπιτας.

Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε τό ἐπίκαιρο θέμα: «Ἡ Τεχνητή Νοημοσύνη καί ὁ ἄνθρωπος». Τό θέμα του ὁ Σεβασμιώτατος τό διαίρεσε σέ ἕξι (6) ἑνότητες.

Στήν πρώτη ἑνότητα ἀσχολήθηκε μέ τήν ὁρολογία πού εἶναι ἡ ἀρχή κάθε διερευνήσεως τῶν θεμάτων. Ἐπεκράτησε ὁ ὅρος τεχνητή νοημοσύνη, ἐνῶ στήν φιλοσοφία καί τήν Ὀρθόδοξη παράδοση γίνεται σαφέστατη διάκριση μεταξύ νοῦ καί διάνοιας, νοερᾶς καί λογικῆς ἐνέργειας. Τά νευρωνικά τεχνολογικά δίκτυα «μιμοῦνται τίς ὁμάδες νευρώνων τοῦ ἀνθρωπίνου ἐγκεφάλου». Ἡ Τεχνητή Νοημοσύνη εἶναι μιά «σκεπτόμενη μηχανή» πού συνδέεται μέ τήν Μηχανική μάθηση.

Στήν δεύτερη ἑνότητα ἔκανε μιά ἱστορική διαδρομή τῆς «τεχνητῆς  νοημοσύνης-εὐφυΐας», πῶς ξεκίνησε ἀπό τούς ἀρχαίους μύθους, πού περιγράφουν τεχνητά ὄντα μέ σκέψη, ἔφθασε στό ρομπότ καί κατέληξε στό ρομπότ "Σοφία" πού ἔχει 50 ἐκφράσεις προσώπου, ὅπως χαρά, σύγχυση, θλίψη, περιέργεια κλπ.

Στήν τρίτη ἑνότητα ἀνέπτυξε ὅτι ἡ "τεχνητή νοημοσύνη" σήμερα ἔχει πολλές ἐφαρμογές στούς τομεῖς: ἰατρική, στρατιωτική, διακυβέρνηση, ἐναρμόνιση στόχων, ἐνημέρωση, ἔξυπνες πόλεις, ἐπιστήμη δεδομένων, προγνωστική ἀστυνόμευση κλπ.

Στήν τέταρτη ἑνότητα ἔκανε λόγο ὅτι ἡ τεχνητή νοημοσύνη, πέρα ἀπό τά θετικά, ἐγκυμονεῖ πολλούς κινδύνους, ὅπως τήν «εἰκονική πραγματικότητα», τόν «τεχνο-ουτοπισμό», τήν «προσομοίωση», τήν "αὐτοματοποίηση" καί τήν μετάβαση στόν μετάνθρωπο, πού δέν ἔχει σῶμα, ψυχή καί Ἅγιον Πνεῦμα, πού δέν εἶναι κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωση Θεοῦ.

Στήν πέμπτη ἑνότητα ἀναφέρθηκε στόν μεγάλο κίνδυνο ἀπό τήν λεγόμενη "Ἀποκαλυπτική νοημοσύνη", σύμφωνα μέ τήν ὁποία «ἡ μηχανική ζωή θά διαδεχθῆ τήν βιολογική ζωή», καί θεωρεῖται ὅτι θά δημιουργηθοῦν «εἰκονικά σώματα πού θά ζήσουν στήν αἰώνια εὐδαιμονία», πού θά συγχωνευθῆ ἡ «ἀποκαλυπτική θρησκευτική σκέψη μέ τήν ἐπιστημονική ἔρευνα, πού θά δημιουργηθοῦν "Ἐκκλησίες τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης", μιά "νέα ὑπερθρησκεία"».

Στήν ἕκτη ἑνότητα ἀναφέρθηκε στό ὅτι ἐτέθησαν πρόσφατα οἱ πρῶτοι κανόνες στόν κόσμο ἀπό τό Συμβούλιο καί τό Κοινοβούλιο τῆς Εὐρώπης, προκειμένου τά νέα ἐπιτεύγματα νά βοηθοῦν τούς ἀνθρώπους καί ὄχι νά δημιουργοῦν κινδύνους γιά τόν ἄνθρωπο καί τήν κοινωνία.

Γενικά ἀνέπτυξε ὅτι ἡ "τεχνητή νοημοσύνη" ὡς πρακτική ἐφαρμόζεται ἐδῶ καί πολλά χρόνια, ἀλλά τελευταῖα προκαλεῖ γιατί μπορεῖ κανείς νά κάνη διάλογο καί νά μιλήση μέ ρομπότ πού ἐκφράζει "συναισθήματα".

Κατέληξε ὅτι τίς σύγχρονες ἀποκαλύψεις δέν πρέπει οὔτε νά τίς ἀπορρίπτουμε, οὔτε νά τίς εἰδωλοποιοῦμε. Τόν ἄνθρωπο πρέπει νά τόν δοῦμε ὡς τό τελειότερο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, μέ τήν νοερά καί λογική ἐνέργεια τῆς ψυχῆς, ὡς θεούμενο, ἔχοντας τό κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωση καί συνδεόμενο μέ τόν Θεάνθρωπο Χριστό στήν Ἐκκλησία.

*

Στήν συνέχεια οἱ παρόντες ἐξέθεσαν τούς προβληματισμούς τους και ἔθεσαν ἐρωτήσεις στόν Σεβασμιώτατο, κάνοντας μιά ἐνδιαφέρουσα συζήτηση.

Μοιράστηκαν τά κομμάτια τῆς Βασιλόπιτας καί ἔγινε κλήρωση στήν ὁποία 4 φοιτητές καί ἡ τυχερή τῆς Βασιλόπιτας ἔλαβαν ἕνα χρηματικό ποσό ὡς δῶρο ἀπό τό Ταμείο Εὐποιΐας τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Ἡ συνάντηση ἔληξε μέ δεξίωση γιά ὅλους τούς φοιτητές καί τούς παρόντες.

Στήν ἐκδήλωση παρευρέθηκαν ὁ ἀντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ραφτόπουλος ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Δημάρχου καί οἱ Διευθυντές τοῦ 1ου Γενικοῦ Λυκείου Ναυπάκτου κ. Πέτρος Πιτσιάκας, τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου κ. Νικόλαος Τρυψιάνος καί τοῦ 3ου Γυμνασίου κ. Χρῆστος Ἰωάννου.


Έχει διαβαστεί 809 φορές